Đang tải... Vui lòng chờ...

Hỗ trợ trực tuyến

Tin mới
Thủy đạo trong phong thủy

Thủy thanh: Chỉ âm thanh do nước chảy mạnh phát ra. Phàm thủy lưu ở bốn phía nhà ở, huyệt mộ bất kể từ đâu chảy tới rồi chảy đi đâu, đều phải êm đềm hòa hoãn mới tố

Thuật phong thủy

Điểm cơ bản của lý luận học thuyết Phong thủy là Thừa khí, Tụ khí, Đắc khí. Nội dung gồm 2 loại lớn là Phong thủy dương trạch và Phong thủy âm trạch, trong đó

Lý thuyết phong thủy

Từ trước tới nay, phần lý thuyết Phong thủy được viết rất nhiều, hằng hà sa số cuốn sách đã được in hoặc lưu truyền trong dân gian. Tuy viết rất nhiều, nhưng

Tam yếu lục sự và huyết bàn chiếu kính trong phong thủy

Tam yếu lục sự: Hình dáng nhà. Tổng kết những nhân tố quan trọng liên quan đến xây dựng nhà ở của Phong thủy dương trạch. Tam yếu gồm: chủ, môn

Lượt truy cập

Tin tức
Thủy đạo trong phong thủy

Thủy thanh: Chỉ âm thanh do nước chảy mạnh phát ra. Phàm thủy lưu ở bốn phía nhà ở, huyệt mộ bất kể từ đâu chảy tới rồi chảy đi đâu, đều phải êm đềm hòa hoãn mới tố

Thuật phong thủy

Điểm cơ bản của lý luận học thuyết Phong thủy là Thừa khí, Tụ khí, Đắc khí. Nội dung gồm 2 loại lớn là Phong thủy dương trạch và Phong thủy âm trạch, trong đó

Lý thuyết phong thủy

Từ trước tới nay, phần lý thuyết Phong thủy được viết rất nhiều, hằng hà sa số cuốn sách đã được in hoặc lưu truyền trong dân gian. Tuy viết rất nhiều, nhưng

Tam yếu lục sự và huyết bàn chiếu kính trong phong thủy

Tam yếu lục sự: Hình dáng nhà. Tổng kết những nhân tố quan trọng liên quan đến xây dựng nhà ở của Phong thủy dương trạch. Tam yếu gồm: chủ, môn